Primăria comunei Măldărești
Județul Vâlcea

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. gradinite

Nr. scoli

Numele localităților aflate în administrație:
Măldăreşti, Măldăreşti de Jos, Telecheşti, Roşoveni

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. gradinite

Nr. scoli

Numele localităților aflate în administrație:
Măldăreşti, Măldăreşti de Jos, Telecheşti, Roşoveni