Primăria comunei Măldărești
Județul Vâlcea

Compartiment Stare Civila

 

Atenție!

Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.